Educație pentru dezvoltarea abilităților în domeniile creativitate și producție de ambele părți ale Prutului, 2SOFT/1.1/187

Educație pentru dezvoltarea abilităților în domeniile creativitate și producție de ambele părți ale Prutului, 2SOFT/1.1/187

Proiect finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020 prin intermediul instrumentului European de Vecinătate (ENI-CBC).

Proiect implementat de Fundația Solidaritate și Speranță în calitate de aplicant, în parteneriat cu de Protopopiatul II Iași, Asociația Obștească „Soarta” din orașul Soroca, Republica Moldova și  Asociația Umanitară „Filantropia Creștină” de asemenea din Republica Moldova orașul Orhei.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 439,522.60 EUR.

Perioada de implementare a proiectului: 12 de luni.

Obiectivul general al proiectului este acela de a îmbunătăți calitatea vieții cetățenilor din România și Republica Moldova, pe parcursul a 12 luni, prin investiții comune în educație pentru a atinge noi competențe într-o manieră inovatoare în raport cu specificațiile le locale și prin facilitarea cooperării la  nivel local al elevilor, tinerilor, profesorilor și părților interesate.

Obiectiv specific 1 al proiectului. Primul obiectiv specific al proiectului este creșterea competențelor și abilităților  pe care le posedă elevii și tinerii din domeniile literar, muzical, croitorie, gătit, antreprenoriat, IT, sănătate, prin schimburi de expertiză și formări educaționale non-formale la nivel transfrontalier, pe parcursul a 12 luni cu baza investițiilor în dotări specifice.

Obiectiv specific 2 al proiectului. Al doilea obiectiv specific al proiectului este creșterea competențelor  și abilităților deținute de profesori în domeniul motivației muncii și al managementului stresului profesional, al competențelor TIC și al educației non-formale, pe parcursul a 12 luni, prin schimburi de expertiză.

            Proiectul își propune să contribuie la creșterea calității actului educațional și la creșterea competitivității. Prin implementarea proiectului, parteneriatul își propune să îmbunătățească abilitățile pedagogice ale comunicării profesor-elev-comunitate. De asemenea, vizează creșterea prestigiului și îmbunătățirea imaginii școlii în comunitate. Pentru instituțiile de învățământ, comunitatea este foarte importantă, la fel și primirea unui feedback real, util și de calitate. Activitățile propuse vizează îmbunătățirea imaginii școlii în comunitate și răspunderea comunității în fața problemelor școlii. Un alt aspect se referă la participarea școlilor la proiect, contribuind astfel la creșterea prestigiului activității educaționale la toate nivelurile educației.

Activitățile proiectului presupun implementarea unui număr de 7 incubatoare in Romania si 7 incubatoare in Republica Moldova, astfel:

Fundația Solidaritate și Speranță va implementa următoarele incubatoare:

Incubatorul de gătit – este să aducă valoare adăugată prin etică, profesionalism și adaptare permanentă la nevoile societății, oferind soluții inovatoare pentru alimentele bogate din punct de vedere nutrițional, sănătoase, tradiționale și noi din dieta actuală.

Incubatorul de antreprenoriat – este crearea unei strategii de dezvoltare pentru fiecare dintre incubatoare realizată prin generarea unui HUB.

Pregătirea cadrelor didactice pentru a le stimula motivația la locul de muncă și gestionarea stresului profesional– Creșterea gradului de adaptabilitate a cadrelor didactice la stresul profesional și stimularea motivației în muncă

Dezvoltarea competențelor profesorilor pentru a utiliza TIC în acțiuni de dezvoltare a accesului și a calității în educație– Creșterea accesului și a calității în educație prin dezvoltarea abilităților TIC ale profesorilor.

Formarea cadrelor didactice prin educație non-formală– Creșterea accesului și a calității în educație prin dezvoltarea unor strategii de educație non-formală între profesori.

Protopopiatul II Iași, va implementa următoarele incubatoare:

Incubatorul de literatură – Înțelegerea textului după ce a fost citit și implementarea informațiilor regăsite în diferite situații, dezvoltând, de asemenea, capacitatea de analiză și gândirea critică

Incubatorul de muzică – Muzica susține spiritul motivațional al beneficiarilor de a împleti educația cu plăcerea

Incubatorul de croitorie – pentru a transforma pasiunea pentru frumusețe în realizarea unui produs finit cu funcționalitate perfectă, adăugând valoare și stil, prin producerea accesoriilor de îmbrăcăminte care se potrivesc standardelor participanților în ceea ce privește stilul, calitatea, creativitatea și inovația.

Incubatorul de IT

Incubatorul de sănătate – este promovarea principalelor reguli de sănătate pentru a avea o viață plină de energie

În Republica Moldova vor fi de asemenea implementate in oglinda, un număr de 7 incubatoare, astfel:

Asociația Obștească „Soarta” din orașul Soroca, va implementa următoarele incubatoare:

 • Un incubator de gătit, identic cu cel din Romania,
 • Un incubator de IT
 • Un incubator de activitate cu profesorii, cu cele 3 subactivități, respectiv:
 • Pregătirea cadrelor didactice pentru a le stimula motivația la locul de muncă și gestionarea stresului profesional
 • Dezvoltarea competențelor profesorilor pentru a utiliza TIC în acțiuni de dezvoltare a accesului și a calității în educație
 • Formarea cadrelor didactice prin educație non-formală

Asociația Umanitară „FILANTROPIA CREȘTINĂ” din orașul Orhei, va implementa un număr de 5 incubatoare, respectiv:

 • Incubatorul de literatură
 • Incubatorul de muzică
 • Incubatorul de croitorie
 • Incubatorul de IT
 • Incubatorul de sănătate

Grupul țintă este format din 340 de copii, elevi și tineri înscriși în sistemul național de educație, predominant din mediul rural, după cum urmează:

– 170 de copii, elevi și tineri din România provenind din Iași, 110 comunități concentrate în jurul a 110 parohii care aparțin de Protopopiatul Iași 2, din județul Iași;

– 170 de copii, elevi și tineri din Republica Moldova.

 

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.

ro_RO
Scroll to Top