Cerere de oferte – achiziții tehnică IT

ASOCIAȚIA OBȘTEASCĂ SOARTA

Nr. 6/20.01.2021

CERERE DE OFERTĂ

Stimate domn/Stimată doamnă Administrator,

Asociația Obștească SOARTA, cod fiscal 1017620000203 cu sediul or. Soroca, str. Mateevici nr. 1, ap. 17 vă invită să transmiteți o propunere financiară pentru achiziție  a echipamentului IT, necesare a fi realizate si derulate în cadrul proiectului transfrontalier 2SOFT/1.1/187  “Educație pentru dezvoltarea abilităților in domeniile creative si producție de pe ambele parți ale Prutului”.

Caracteristicile tehnice minimale solicitate împreună cu detalii privind modalitatea de atribuire a contractului de achiziție și formularele tip se regăsesc în documentația atașată.

Termen de valabilitate a cererii de ofertă: pentru fiecare lot separat

Oferta comercială trebuie să fie cu TVA valoarea 0 conform Hotărârii de Guvern anexată.

Oferta trebuie să includă data livrării mărfii.

Întocmit

Comisia de evaluare

Asociația Obștească SOARTA

Informații achizitor:

Asociația Obștească SOARTA,

Adresa: or. Soroca, str. Mateevici nr. 1 ap. 17 MD 3000

Persoana de contact: Asea Railean

Telefon: 069182226

Email: director.soarta@gmail.com

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.

ro_RO
Scroll to Top