Obiectivele Asociației:  

 • Creșterea capacitații de participare la viața civica
 • Îmbunătățirea relațiilor dintre sectorul asociativ si autorități
 • Optimizarea legislației pentru sectorul asociativ
 • Creșterea gradului de cunoaștere şi dezvoltare a abilităților în domeniul incluziunii sociale
 • Fortificarea persoanelor defavorizate în vederea accesului la munca
 • Schimbarea de mentalitate cu privire la comunitățile de romi şi crearea unui mediu favorabil integrării minorităților etnice
 • Creșterea gradului de cunoaștere cu privire la drepturile omului, doctrina, practică şi mecanisme de apărare şi acces la drepturile omului
 • Creșterea gradului de conștientizare cu privire la discriminare şi combaterea violentei 
 • Conștientizarea riscurilor cu privire la traficul de ființe umane şi combaterea fenomenului
 • Susținerea bisericilor şi suport în vederea conștientizării eforturilor societății legate de respectare a DO
 • Promovarea conceptului de economie sociala in vederea ameliorării sărăciei
 • Dezvoltarea întreprinderilor sociale in mediul rural si urban in zona de nord a Moldovei
 • Creșterea capacității voluntarilor şi grupurilor de inițiativă locală de a oferi servicii specifice pentru vârstnici
 • Capacity building
 
en_GB
Scroll to Top