Politica de contabilitate

Politica de contabilitate a Asociației Obștești ,,Soarta’’ este întărită prin ordinul nr.14, din 01.01.2007 şi este neschimbată pentru anul 2008 şi este întocmit conform cerințelor Standardului Național de Contabilitate nr. 1. Conform politicii de contabilitate, raportul financiar anual este întocmit în baza următoarelor convenții fundamentale: continuitatea activității; permanența metodelor; specializarea exercițiilor.
Variantele şi metodele principale de evidentă contabilă utilizate la întocmirea raportului financiar anual sunt  următoarele:
  • active nemateriale,
  • mijloace fixe,
  • uzura mijloacelor fixe,
  • stocurile de mărfuri şi materiale,
  • obiecte de mică valoare,
  • creanțe,
  • mijloacele bănești din casă, conturi bancare,
  • impozitul pe venit.
 
en_GB
Scroll to Top