STANDARDELE SERVICIILOR

Asociația Obștească „Soarta” 
este implicată în îmbunătățirea capacității și eficienței serviciilor, dar și în asigurarea unor servicii inovatoare și stabilirea unor legături între organizație – beneficiari, incluzând și alți actori sociali. De asemenea, „Soarta” este direct implicată în ameliorarea serviciilor pe care le oferim clienților noștri; acestea au un rol important în menținerea unor relații bune, atât cu beneficiarii, cât si cu ceilalți actori medico -sociali implicați.
În concordanță cu principiul transparenței, în lucrul cu beneficiarii și cu actorii medic0 – sociali implicați, a fost dezvoltată o serie de standarde de calitate ale serviciilor. Aceste standarde stabilesc calitatea serviciilor pe care clienții, dar și alți actori medic0 – sociali le pot primi. Acestea derivă din obligațiile legale. Unele servicii medico -sociale sunt detaliate, altele au fost stabilite în mod voluntar, în funcție de nevoile existente ale beneficiarilor. De regulă, comunicăm comunității performanțele obținute în dependență de aceste criterii standard la fiecare șase luni.
 
ro_RO
Scroll to Top